Distributed product development : engineering design methods
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Björn Fagerström

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi