A socio-cultural perspective on the implementation of management models inside firms
Licentiatavhandling, 2001

process management

organisational change

national culture

organisational culture

Författare

Pascal Miconnet

Chalmers, Institutionen för industriell dynamik

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06