Foot and ankle injuries in frontal car collisions : parametric investigations of factors influencing lower leg responses using mathematical models
Licentiatavhandling, 2001

mathematical model

parameter study

foot ankle injuries

toepan intrusion

Författare

Niklas Höglund

Chalmers, Institutionen för maskin- och fordonssystem

Ämneskategorier

Maskinteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06