The dual of integer linear programs
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Tuomo Takkula

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-06