Exploring type theory and its application to hardware verification
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Mia Indrika

Institutionen för datavetenskap

Ämneskategorier

Datavetenskap (datalogi)

Mer information

Skapat

2017-10-06