Application of surface enhanced Raman spectroscopy and multivariate evaluation techniques on biological samples
Licentiatavhandling, 2001

RS

PLS

multivariate evaluation

Raman spectroscopy

partial least squares

PCA

principal component analysis

SERS

surface-enhanced Raman Spectroscopy

chemometrics

doxorubicin

Författare

Charlotte Eliasson

Chalmers, Institutionen för kemi och biovetenskap, Analytisk och marin kemi

Ämneskategorier

Analytisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-06