Three applications of graph-theoretic methods
Licentiatavhandling, 2013

arithmetic progression

square lattice

commuting graph

Product set

random group

diameter

random orientations

percolation

Pascal
Opponent: Dr. Misha Rudnev, School of Mathematics, University of Bristol, UK

Författare

Dmitrii Zhelezov

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Göteborgs universitet

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Diskret matematik

Pascal

Opponent: Dr. Misha Rudnev, School of Mathematics, University of Bristol, UK

Mer information

Skapat

2017-10-07