Estimation of operative temperature in buildings using artificial neural networks
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2006

Författare

Mohsen Soleimani-Mohseni

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Bertil Thomas

Signaler och system, System- och reglerteknik, Reglerteknik

Energy and Buildings

Vol. 2006

Ämneskategorier

Reglerteknik