A Study of Demand.Control Ventilation (DCV) and Constant Air Volume Systems /CAV)
Paper i proceeding, 2003

Författare

Mohsen Soleimani-Mohseni

Chalmers, Institutionen för installationsteknik

Bertil Thomas

Chalmers, Institutionen för data- och elektroteknik - Chalmers Lindholmen

Healthy Buildings Conference, Singapore, 2003.

Ämneskategorier

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06