Reglerteknikens möjligheter i framtidens intelligenta hus - Integrerad intelligent behovsstyrning - slutrapport
Rapport, 2006

Författare

Bertil Thomas

Chalmers, Signaler och system, System- och reglerteknik

Manne Stenberg

Chalmers, Signaler och system, Signalbehandling och medicinsk teknik

Mohsen Soleimani-Mohseni

Chalmers, Energi och miljö, Installationsteknik

Ämneskategorier

Reglerteknik

Mer information

Skapat

2017-10-06