Formbarare betong med ny armering
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Författare

David Fall

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Natalie Williams Portal

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Karin Lundgren

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Betong

1101-9190 (ISSN)

5 46-48

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Materialvetenskap

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Byggproduktion

Annan materialteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Kompositmaterial och -teknik

Mer information

Skapat

2017-10-07