Recommendations for improvement of sustainability certified markets
Rapport, 2013

Författare

L Pelkmans

L Goovaerts

C T Smith

J Joudrey

I Stupak

Oskar Englund

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

M Junginger

C S Goh

H Chum

A Cowie

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Energi

Ämneskategorier

Förnyelsebar bioenergi

Energisystem

Mer information

Skapat

2017-10-07