Evaluation of estimates of extreme fatigue load : enhanced by data from questionnaries
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Martin Olofsson

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

993-357974-6

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2000:56

Mer information

Skapat

2017-10-08