Variability analysis in engineering computational processes
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Kåre Lodeby

Institutionen för matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

ISBN

993-285650-9

Department of Mathematics, Chalmers University of Technology and Göteborg University: 2000:28

Mer information

Skapat

2017-10-08