Molecular intermediates on metal surfaces : a density functional study of O and NO adsorption on the Al(111) surface
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Behrooz Razaznejad

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

ISBN

993-255352-2

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 2000:52

Mer information

Skapat

2017-10-08