Observations on operating system security vulnerabilities
Licentiatavhandling, 2000

modeling

intrusion

vulnerability

operating system

experiment

computer security

analysis

Författare

Stefan Lindskog

Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Datorteknik

ISBN

993-147152-2

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 332

Mer information

Skapat

2017-10-07