Mechatronics in agriculture : row guidance system for agricultural field machinery
Licentiatavhandling, 2000

computer vision

visual servoing

mechatronics

engineering in agriculture

Författare

Björn Åstrand

Institutionen för datorteknik

Ämneskategorier

Datorteknik

Jordbruksvetenskap

ISBN

993-379063-3

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 351

Mer information

Skapat

2017-10-08