Algebra och diskret matematik
Bok, 2013

Författare

Stefan Lemurell

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Johan Jonasson

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Matematik

Diskret matematik

ISBN

978-91-44-09050-4

Mer information

Skapat

2017-10-07