The Response of Supersonic Jet Noise Components to Fluidic Injection Parameters
Paper i proceeding, 2013

Strömningsmekanik

CFD

Akustik

Författare

Daniel Cuppoletti

Bhupatindra Malla

Ephraim Gutmark

Haukur Hafsteinsson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Lars-Erik Eriksson

Chalmers, Tillämpad mekanik, Strömningslära

Erik Prisell

19th AIAA/CEAS Aeroacoustics Conference, Berlin, Germany, May 27-29, 2013

188-
978-162410213-4 (ISBN)

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Infrastruktur

C3SE (Chalmers Centre for Computational Science and Engineering)

Ämneskategorier

Strömningsmekanik och akustik

DOI

10.2514/6.2013-2196

ISBN

978-162410213-4

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02