Mekaniska egenskaper hos CFRP-omslutna runda betongpelare med tryckarmering av stål under axiell tryckbelastning
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Hållfastheten, deformerbarheten och stabiliteten hos runda betongpelare som omsluts av CFRP (kolfiberkomposit ark) undersöks under axiell tryckbelastning. Formlerna ges för förutsägelse av hållfasthet, trycktöjning och tangentmodul ovan gränsen för linearitet. Jämförelse görs med experimentella data som finns i den publicerade litteraturen. CFRP-omslutna betongpelare med axiell tryckarmering av stål undersöks. Förlusten av stabilitet hos betongpelare ovan nivån för den oarmerade och inte CFRP-omslutna betonghållfastheten analyseras och det beläggs att CFRP-omslutning är effektiv endast för pelare som har låg eller måttlig slankhet (λ < 40).

Betong

hållfasthet

tryckarmering av stål

modul

pelare

töjning

CFRP. omslutning

Författare

Tamuzs Vitauts

Ralejs Tepfers

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Konstruktionsteknik

Zile Edmunds

Valdmanis Vilis

Bygg & teknik

0281-658X (ISSN)

Vol. 8/13 52-59

Ämneskategorier

Materialteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Materialvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08