Vector control of a double-sided PWM converter and induction machine drive
Licentiatavhandling, 2000

Författare

Rolf Ottersten

Chalmers, Institutionen för elteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

ISBN

993-385882-3

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 368

Mer information

Skapat

2017-10-07