Tunnel emitter transistors
Licentiatavhandling, 2001

TET

BICFET

SiO2

high-k dielectrics

tunnel emitter transistor

silicon

Ta2O5

Författare

Erik Aderstedt

Institutionen för mikroelektronik, Fasta tillståndets elektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 384

Mer information

Skapat

2017-10-07