Utvärdering av arbetsstolens påverkan på komfort, fysiska besvär och prestation vid datorarbete i kontorsmiljö
Rapport, 2013

kontorsstolar

ergonomi

reglage

datorarbete

arbetsmiljö

sittande

komfort

Författare

Anna-Lisa Osvalder

Chalmers, Produkt- och produktionsutveckling, Design and Human Factors

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Research series from Chalmers University of Technology, Department of Product and Production Development: report

Mer information

Skapat

2017-10-08