Man kommer inte ifrån att kött leder till stora utsläpp
Artikel i övriga tidskrifter, 2013

Författare

Fredrik Hedenus

Chalmers, Energi och miljö, Fysisk resursteori

Göteborgs Fria tidning

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Naturresursteknik