SAR remote sensing of snow covered sea ice in brackish water : investigations from the Baltic sea
Licentiatavhandling, 2001

brackish water

sea ice

temperature

SAR

Baltic sea

temperature dependency

remote sensing

snow

Författare

Maria Lundin

Chalmers, Institutionen för radio- och rymdvetenskap

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 395

Mer information

Skapat

2017-10-07