Packetized speech transmission - combatting the packet loss problem
Licentiatavhandling, 2001

bounded support

voice over packet packetized speech

spectrum prediction

Gaussian mixture modeling

frame erasure

speech coding

packet loss concealment

sinusoidal modeling

Författare

Jonas Lindblom

Institutionen för informationsteori

Ämneskategorier

Annan data- och informationsvetenskap

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 403

Mer information

Skapat

2017-10-07