A bonded silicon material
Licentiatavhandling, 2001

crosstalk

relaxation frequency

substrate coupling

attenuation

high-frequency

losses

depletion

skin-effect

Författare

Mikael Johansson

Institutionen för mikroelektronik, Fasta tillståndets elektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 402

Mer information

Skapat

2017-10-07