Transport barriers in plasmas and fluids
Licentiatavhandling, 2001

LES

drift waves

transport barriers

vortex equation

linear instabilities

Författare

Robert Moestam

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 415

Mer information

Skapat

2017-10-07