Durability of FRP reinforcement in concrete : literature review and experiments
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Valter Dejke

Chalmers, Institutionen för byggnadsmaterial

Ämneskategorier

Byggproduktion

Annan materialteknik

P - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsmaterial: 01:1

Mer information

Skapat

2017-10-07