Non-linear charge transport through quantum dots : role of disorder, coulomb interactions and electron spin
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Amritpal Singh

Chalmers, Institutionen för tillämpad fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 01:15

Mer information

Skapat

2017-10-07