The low temperature oxidation of MoSi2 : influence of oxygen and water vapour / Kristina Hansson
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Kristina Hansson

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Report OOK / Department of Inorganic Chemistry, School of Chemistry, Göteborg University: 01:03

Mer information

Skapat

2017-10-07