Properties of vacancies in metals from first-principles calculations
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Karin M. Carling

Chalmers, Teknisk fysik

Ämneskategorier

Annan teknik

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 01:9

Mer information

Skapat

2017-10-06