Longitudinally stiffened steel plate girder webs under patch loading : buckling behaviour and finite element simulation
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Carlos Graciano

Chalmers, Institutionen för konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Tillförlitlighets- och kvalitetsteknik

Publication / Chalmers University of Technology, Department of Structural Engineering: 01:1

Mer information

Skapat

2017-10-06