Theoretical investigations of scanning tunneling microscopy of adsorbates on metal surfaces
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Fredrik Olsson

Chalmers, Teknisk fysik, Material- och ytteori

Ämneskategorier

Annan teknik

Applied physics report - [Department of Applied Physics, Chalmers University of Technology and University of Göteborg]: 01:53

Mer information

Skapat

2017-10-06