Design of materials supply systems in product development projects : difficulties and requirements
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Eva Johansson

Institutionen för transportteknik

Ämneskategorier

Transportteknik och logistik

Rapport - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för transportteknik: 53

Mer information

Skapat

2017-10-06