Statistical study of lashing forces and encountered wave heights
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Mikael Sternsson

Institutionen för marin konstruktionsteknik

Ämneskategorier

Marin teknik

Rapport - Department of Naval Architecture and Ocean Engineering, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden: 72

Mer information

Skapat

2017-10-06