The release of monoterpenes during drying of wood chips : an experimental and theoretical study
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Susanne Danielsson

Institutionen för kemisk apparat- och anläggningsteknik

Ämneskategorier

Kemiteknik