Synthesis and characterization of polythiophenes for use in light-emitting diodes and photovoltaic cells
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Mattias Svensson

Institutionen för organisk kemi

Ämneskategorier

Organisk kemi

Mer information

Skapat

2017-10-07