Perspectives on the atmospheric corrosion of zinc : influence of salt deposits, CO2 and temperature
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Rakel Lindström

Institutionen för oorganisk kemi

Ämneskategorier

Oorganisk kemi

Report OOK / Department of Inorganic Chemistry, School of Chemistry, Göteborg University: 01:06

Mer information

Skapat

2017-10-07