Fractional derivative viscoelasticity at small and finite strains
Licentiatavhandling, 2001

Författare

Klas Adolfsson

Chalmers, Tillämpad mekanik

Ämneskategorier

Maskinteknik

Thesis for the degree of licentiate of engineering - Department of Applied Mechanics, Chalmers University of Technology: 2001:1

Mer information

Skapat

2017-10-07