Devices Enabled by Fiber-Optical Parametric Amplification
Paper i proceeding, 2004

Författare

Jonas Hansryd

Peter Andrekson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

CPT 2004 , 7th International Symposium on Contermporary Photonics Technology

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-08