Fabrication method for high-frequency components
Patentansökan, 2012

Uppfinnare

Sjoerd Haasl

Peter Enoksson

Chalmers, Teknisk fysik, Elektronikmaterial

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikation, Antenner och Optiska Nätverk

US patent application

61661252

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik (SO 2010-2017, EI 2018-)

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Telekommunikation

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15