Fabrication method for high-frequency components
Patentansökan, 2012

Författare

Sjoerd Haasl

Peter Enoksson

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Elektronikmaterial och system

Per-Simon Kildal

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

US patent application

61661252

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Produktion

Ämneskategorier

Telekommunikation

Elektroteknik och elektronik

Nanoteknik

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Infrastruktur

Nanotekniklaboratoriet