Self-grounded Antenna Arrangement
Patentansökan, 2012

Uppfinnare

Jian Yang

Chalmers, Signaler och system, Kommunikationssystem, informationsteori och antenner, Antennsystem

Ali Al-Rawi

Chalmers, Signaler och system

Magnus Franzén

Organisation okänd

Charlie Orlenius

Organisation okänd

Ahmed Kishk

Organisation okänd

Swedish Patent Application

SE-1251166-3

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-15