Ferroelectric Na₀₅̣ K₀₅̣ NbO₃ varactors for microwave applications
Licentiatavhandling, 2002

tunable microwave device

integrated ferroelectric device

NKN

ferroelectric varactor

Na₀₅̣ K₀₅̣ NbO₃

ferroelectric

Författare

Saeed Abadei

Institutionen för mikroelektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 429

Mer information

Skapat

2017-10-08