Infrared spectroscopy of physisorbed and chemisorbed O2 on Pt(111)
Artikel i vetenskaplig tidskrift, 2004

Författare

Kristian Gustafsson

Chalmers, Institutionen för experimentell fysik, Fasta tillståndets fysik

Stig Andersson

Göteborgs universitet

Journal of Chemical Physics

Vol. 120 16 7750-

Ämneskategorier

Fysik

Mer information

Skapat

2017-10-06