Relativistic interaction of high intensity laser pulses with cold plasmas
Licentiatavhandling, 2002

laser-plasma interaction

cold plasma

Författare

Mikhail Tusentsov

Chalmers, Institutionen för elektromagnetik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 425

Mer information

Skapat

2017-10-06