Design and evaluation of vertical cavity surface emitting lasers for microwave applications
Licentiatavhandling, 2002

vertical-cavity surface-emitting laser

analog modulation

microwaves

semiconductor lasers

Författare

Christina Carlsson

Institutionen för mikroelektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Mer information

Skapat

2017-10-06