A printed Sinhala script recognition system
Licentiatavhandling, 2002

Författare

Hemakumar Lalith Premaratne

Chalmers, Institutionen för elteknik

Ämneskategorier

Elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 440

Mer information

Skapat

2017-10-06