Vector control of static series compensator for mitigation of voltage dips
Licentiatavhandling, 2002

power electronics

static series compensator

vector control

power quality

energy storage

voltage dips

custom power

Författare

Hilmy Awad

Chalmers, Institutionen för elteknik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 438

Mer information

Skapat

2017-10-06