Diffractive optics applications
Licentiatavhandling, 2002

coherent imaging

optical interconnects

diffractive optics

beam steering

interferometer

DO

analog-to-digital

kinoform

Författare

Anders Magnusson

Institutionen för mikroelektronik

Ämneskategorier

Annan elektroteknik och elektronik

Technical report L - School of Electrical and Computer Engineering, Chalmers University of Technology. : 436

Mer information

Skapat

2017-10-08